Home ข่าวสังคม สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 5 พ.ค. 63 ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นชาวนราธิวาส
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 5 พ.ค. 63 ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นชาวนราธิวาส

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 5 พ.ค. 63 ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นชาวนราธิวาส

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2563 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) แถลงถึงสถานการณ์โควิดในไทย มีผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 2,988 ราย รักษาหาย 7 ราย รวมกลับบ้าน 2,747 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 187 ราย ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 54 ราย

โดยผู้ป่วยรายใหม่เป็นหนุ่มใหญ่ชาวนราธิวาส อายุ 45 ปี มีโรคประจำตัวเบาหวาน โดยเมื่อวันที่ 25 เม.ย. ที่ผ่านมา มีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย มีการพบแพทย์เพื่อเข้าตรวจ พบปอดอักเสบ ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลและส่งตรวจเชื้อโควิด-19 ผลยืนยันเป็นบวก

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยรายนี้มีประวัติการเดินทางไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาที่ต่างประเทศ และมีการสัมผัสครอบครัว คนในชุมชน ต้องหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งว่าติดเชื้อมาจากใด

 

หมวดหมู่