รัฐบาล สั่งเปิดศูนย์ข้อมูล COVID-19 ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุด

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 63 นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และเลขานุการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ระบุว่า วันนี้เชิญทุกภาคส่วนร่วมประชุม เพื่อรับทราบคำสั่งตั้ง ศูนย์ข้อมูล COVID-19 และเริ่มปฏิบัติงานตามโครงสร้างอย่างเป็นทางการ โดยใช้ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน รองรับภารกิจทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการสาธารณสุข ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน ด้านข้อมูล การชี้แจง และรับเรื่องร้องเรียน ด้านการต่างประเทศ ด้านมาตรการป้องกัน ด้านมาตรการเยียวยา ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข่าวศูนย์ข้อมูล COVID-19

โดยมีการจัดการบุคลากรในช่วงกลางคืนเหลือ 1 ใน 3 ของผู้ปฏิบัติงานในเวลาปกติ ก่อนนำข้อมูลสรุปนำเสนอในการประชุมประจำวัน เวลา 09.00 น. จากนั้นต้องนำเรียนความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีรับทราบโดยตรงทุกวัน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ พื้นที่ตึกนารีสโมสร ยังคงใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล COVID-19 และยังใช้เป็นสถานที่แถลงข่าวประจำวันในเวลา 14.00 น. ตามเดิม

ข่าวศูนย์ข้อมูล COVID-19
ติดตามข่าวสารจากสำนักข่าว OTPC ทาง Line Official Account