Home ข่าวสังคม ขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

ขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

ขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

หลังคณะรัฐมนตรีมีมติจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐ รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งเเต่เดือน พ.ค. – ก.ค. 63) จำนวน 10 ล้านราย โดยจะเริ่มทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ล่าสุดเฟซบุ๊ก Digital DOAE ได้โพสต์ขั้นตอนเตรียมความพร้อมก่อนรับเงินเยียวยาเกษตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

เยียวยาเกษตรกร เงินเยียวยา5000

อย่างแรกที่ทุกท่านควรต้องทำคือ

  1. เข้าไปที่เว็บ http://farmer.doae.go.th
  2. กรอกเลขบัตรประชาชน

ถ้าผลการค้นหาแสดงเป็น “ปรับปรุงล่าสุด ปี2562 หรือ 2563 ” ก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือ เข้าแอป farmbook เพื่อปรับปรุงข้อมูลใดๆ

เพราะข้อมูลของท่านปรับปรุงล่าสุดแล้ว จากนั้นให้ท่านตรวจสอบบัญชีธนาคารธ.ก.ส.ว่า บัญชี ธ.ก.ส.ที่ท่านถืออยู่ ชื่อ-สกุล ตรงกับชื่อหัวหน้าครัวเรือนหรือไม่ ถ้าไม่ตรงต้องเปิดบัญชีที่ตรงกันเท่านั้น

ถ้าผลการค้นหาแสดงเป็น “ปรับปรุงล่าสุด ปี2561” หรือน้อยกว่านี้ให้รีบไปติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ท่านขึ้นทะเบียนไว้เท่านั้น เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันไม่สามารถปรับปรุงผ่านแอป farmbookได้ เพราะแอปดึงได้แค่กิจกรรมปี 2562 เท่านั้น

เยียวยาเกษตรกร ตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกร15,000

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านควรเตรียมตอนนี้คือ

  • ตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นปัจจุบันหรือไม่ได้ที่เว็บ http://farmer.doae.go.th
  • ตรวจสอบว่าบัญชี ธ.ก.ส. ตรงกันหรือไม่

สมุดทะเบียนเกษตรกรยังไม่จำเป็นต้องใช้ แต่ถ้าใครอยากมีติดมือไว้รอหมดโควิดค่อยไปขอรับที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ขึ้นทะเบียนหรือจะขอเลขทะเบียนทาง inbox ก็ได้ (แต่อาจจะได้ช้าหน่อยนะ เพราะแอดมินเพจ มี 3 ท่าน หรือทางไลน์ แอดมิน 1 ท่าน)

สำหรับท่านที่จะขอเลขทะเบียนเกษตรกรตามช่องทาง inbox รบกวนแจ้งข้อมูลดังนี้

  • เลขบัตรประชาชน ชื่อ-สกุล ของหัวหน้าครัวเรือน แล้วแอดมินจะส่งเลขทะเบียนเกษตรกร 12 หลักให้

หมวดหมู่