Home ข่าวสังคม ดีเดย์ 3 พ.ค. ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ สั่งด่วนปิด 27 สถานที่เสี่ยงโควิด-19
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

ดีเดย์ 3 พ.ค. ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ สั่งด่วนปิด 27 สถานที่เสี่ยงโควิด-19

ดีเดย์ 3 พ.ค. ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ สั่งด่วนปิด 27 สถานที่เสี่ยงโควิด-19

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ออกประกาศสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้

สำหรับ 27 สถานที่ มีดังต่อไปนี้

1.โรงมหรสพ

2.สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง

3.สวนน้ำ

4.สนามเด็กเล่น

5.สวนสนุก

6.สวนสัตว์

สมุทรปราการ ปิดสถานที่เสี่ยง

7.สถานที่เล่นสก็ตหรือโรลเลอร์เบรต หรือการละเล่นอื่นๆ ในทำนองเตียวกัน

8.สนุกเกอร์ บิลเลียต

9.สถานที่เล่นโบว์สิ่งหรือตู้เกม

10.ร้านเกมและร้านอินเตอว์เน็ต

11.สระว่ายน้ำสาธารณะ

12.สนามชนไก่

13.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า

14.สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส

15.คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม

16.ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ

17.พิพิธภัณฑ์

18.ห้องสมุดสาธารณะ

19.สถานรับเลี้ยงเด็ก

20.สถานดูแลผู้สูงอายุ

21.สนามมวย

22.โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม)

23.สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

24.สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ

25.สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร

26.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า

27.สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และอาจมีความผิดตามมาตรา 38 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หมวดหมู่