Home ข่าวสังคม บขส.หยุดเดินรถระยะทางเกิน 300 กม.ไม่มีกำหนดทั่วประเทศ
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

บขส.หยุดเดินรถระยะทางเกิน 300 กม.ไม่มีกำหนดทั่วประเทศ

บขส.หยุดเดินรถระยะทางเกิน 300 กม.ไม่มีกำหนดทั่วประเทศ

หลังรัฐบาลมีมติประกาศขยายใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปอีก 1 เดือน จนถึง 31 พฤษภาคม 2563

บขส. บขส.หยุดวิ่ง

ล่าสุดบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จึงเเจ้งจึงหยุดเดินรถทุกเส้นทางทั่วประเทศ ที่มีระยะทางเกิน 300 กิโลเมตรออกไปจนกว่าจะมีนโยบายเปลี่ยนแปลง ซึ่ง บขส. จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ส่วนบริการรับ-ส่ง พัสดุภัณฑ์ของ บขส. เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 น. จนถึงเวลา 20.30 น.

ส่วนการเดินรถสายสั้นของรถตู้โดยสาร ระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร ยังมีรถตู้ให้บริการ ในช่วงเวลา 05.00 – 16.00 น. ณ สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) ฝั่งตรงข้ามสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) โดยรถตู้โดยสารทุกคันจะใช้มาตรการเว้นระยะห่าง Social Distancing อย่างเข้มงวด ทำให้ความถี่ในการเดินรถลดลง

บขส. บขส.หยุดเดินรถทุกเส้นทาง

ดังนั้นหากไม่มีเหตุจำเป็นขอให้ผู้โดยสารงดการเดินทาง และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่รณรงค์ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ( COVID – 19)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตามข้อมูลข่าวสารของ บขส. ได้ที่เว็บไซต์ transport.co.th, Facebook Fanpage : บขส. และ Line@บขส.

หมวดหมู่