Home ข่าวสังคม การไฟฟ้า เเจ้งขั้นตอนคืนเงินค่าไฟเดือนเมษายน 2563
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

การไฟฟ้า เเจ้งขั้นตอนคืนเงินค่าไฟเดือนเมษายน 2563

การไฟฟ้า เเจ้งขั้นตอนคืนเงินค่าไฟเดือนเมษายน 2563

หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายประชาชนในช่วงการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยออกมาตรการเยียวยาให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 3 เดือน ล่าสุดเฟซบุ๊กเพจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เเจ้งวิธีคืนเงินค่าไฟเดือนเมษายน 2563 ระบุรายละเอียดดังนี้ “

ค่าไฟเดือนเมษายน2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยมีผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วนได้ชำระค่าไฟฟ้าในเดือนเมษายน 2563 แล้ว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งแนวทางการคืนเงินผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 และ 1.1.2 ดังนี้

  • ผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภท 1.1.1 จะคืนเงินโดยวิธีหักจากค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เนื่องจากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับสิทธิให้ใช้ไฟฟรีเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563
ค่าไฟเดือนเมษายน2563 ค่าไฟเเพงผิดปกติ
  • ผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภท 1.1.2 จะคืนเงินโดยหักจากค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับหน่วยการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟฟ้า”

หมวดหมู่