Home ข่าวในพระราชสำนัก “ในหลวง” พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ” ให้แก่ 20 โรงพยาบาล
ข่าวในพระราชสำนัก

“ในหลวง” พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ” ให้แก่ 20 โรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 63 ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจี (SCG) ดำเนินการก่อสร้างให้โรงพยาบาลต่าง ๆ จำนวน 20 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่

 1. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 2. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 3. สถาบันบำราศนราดูร
 4. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
 5. สถาบันโรคทรวงอก
 6. โรงพยาบาลตำรวจ
 7. โรงพยาบาลกลาง
 8. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
 9. โรงพยาบาลนครปฐม
 10. โรงพยาบาลราชบุรี
 11. โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
 12. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
 13. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 14. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
 15. โรงพยาบาลนครพิงค์
 16. โรงพยาบาลอุดรธานี
 17. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 18. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
 19. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 20. โรงพยาบาลหาดใหญ่

หมวดหมู่