Home ข่าวการเมือง ครม. เคาะแล้ว! “ไม่เลื่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์” เดือนพฤษภาคมทั้งหมด
ข่าวการเมืองข่าวรัฐบาล

ครม. เคาะแล้ว! “ไม่เลื่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์” เดือนพฤษภาคมทั้งหมด

ครม. เคาะแล้ว!

วันที่ 28 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. และมีมติไม่เลื่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้ง 4 วันในเดือนพฤษภาคม โดยให้คงวันหยุดไว้ตามเดิมทั้งหมด คือ วันแรงงาน (1 พ.ค.) วันฉัตรมงคล (4 พ.ค.) วันวิสาขบูชา (6 พ.ค.) และวันพืชมงคล (11 พ.ค.) เพียงแต่มีเงื่อนไขว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้มงวดในมาตรการต่าง ๆ ทั้งเรื่องสาธารณสุข เรื่องการคมนาคม การรักษาความปลอดภัย รวมถึงขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้านและงดการเดินทางเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19

นอกจากนี้ ได้กำชับหัวหน้าส่วนราชการเข้มงวดการขอลาหยุดระหว่างวันหยุดราชการที่ไม่จำเป็น และขอให้ประชาชนอยู่บ้าน พร้อมเพิ่มความเข้มงวดการตั้งด่านตรวจ เนื่องจากช่วงวันที่ 1-11 พ.ค. มีวันหยุดใกล้กันหลายวัน เมื่อรวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์แล้ว อาจจะมีผู้ลาเพิ่มให้ได้วันหยุดติดต่อกันหลายวัน เป็นเหตุให้การเดินทางข้ามจังหวัด เสี่ยงต่ออุบัติเหตุและการแพร่กระจายโรค จึงขอให้ประชาชนอยู่บ้าน งดเดินทางไปต่างจังหวัด

ไม่เลื่อน วันหยุดนักขัตฤกษ์

หมวดหมู่