Home ข่าวสังคม นายกฯ ต่อ พรก.ฉุกเฉิน ห้ามออกจากบ้านถึง 31 พ.ค.63
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

นายกฯ ต่อ พรก.ฉุกเฉิน ห้ามออกจากบ้านถึง 31 พ.ค.63

นายกฯ ต่อ พรก.ฉุกเฉิน ห้ามออกจากบ้านถึง 31 พ.ค.63

หลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

พรก.ฉุกเฉิน ประกาศพรกฉุกเฉิน

ล่าสุดมีรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้พิจารณาการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไปอีก 1 เดือน จนถึง 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งรายละเอียดมีตั้งต่อไปนี้

พรก.ฉุกเฉิน เคอร์ฟิว
  • ควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ (ขยายการห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค.63)
  • ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น.
  • งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยไม่มีเหตุจำเป็น
  • งดการดำเนินกิจกรรมคนหมู่มาก ห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่หรือสถานที่ซึ่งมีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกันหรือเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นการชั่วคราว

หมวดหมู่