Home ข่าวสังคม เจ้าหน้าที่ กกต. ติดโควิด-19 จำนวน 1 ราย
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

เจ้าหน้าที่ กกต. ติดโควิด-19 จำนวน 1 ราย

เจ้าหน้าที่ กกต. ติดโควิด-19 จำนวน 1 ราย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งว่า เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ช่วงค่ำ ได้รับรายงานจากสำนักวินิจฉัยและคดีว่า พบพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย ตำแหน่ง นิติกร สำนักวินิจฉัยและคดี

โดยเป็นการพบการติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองตามแนวทางค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active finding) ณ บริเวณอาคารแฟลตการเคหะหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้สำนักงานได้ประสานงานกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โดยทันทีที่พบเหตุแล้ว

จากการตรวจสอบประวัติการเจ็บป่วยเบื้องต้นพบว่าผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นคนไข้ในกลุ่มไม่แสดงอาการ และไม่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาบริเวณพื้นที่เสี่ยงเพื่อแจ้งให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้ ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงต่ำทราบ เพื่อดำเนินการตรวจหาเชื้อเพิ่มเติมหรือกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน เพื่อตรวจดูอาการต่อไปแล้ว

โควิด-19 กกตติดโควิด

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการทำความสะอาดด้วยยาฆ่าเชื้อในบริเวณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. และดำเนินการคัดกรองพนักงานของสำนักงานอย่างเข้มงวด ห้ามบุคคลที่เคยมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รวมทั้งสั่งให้ตรวจหาเชื้อและกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการ พร้อมเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กำหนดโดยเคร่งครัด

หมวดหมู่