Home ข่าวสังคม เปิดรายชื่อ “ผู้สมัคร” ชิงเก้าอี้ “ผู้ว่าฯ กฟผ.” คนใหม่
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

เปิดรายชื่อ “ผู้สมัคร” ชิงเก้าอี้ “ผู้ว่าฯ กฟผ.” คนใหม่

เปิดรายชื่อ

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ออกประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ กฟผ.คนใหม่ (คนที่15) แทนผู้ว่าการ กฟผ.คนปัจจุบัน คือ นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ที่จะครบวาระการทำงานตามสัญญาจ้างในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 นี้ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม ถึง 17 เมษายน 2563 ซึ่งดำเนินการล่วงหน้า นานกว่า 7 เดือน

สำหรับขั้นตอนการสรรหานั้น บอร์ด กฟผ. ที่มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ได้ตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมา 1 ชุด ซึ่งผู้ที่ยื่นใบสมัคร จะต้องมาแสดงวิสัยทัศน์ โดยคณะกรรมการสรรหา จะเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงลำดับให้บอร์ดพิจารณาคัดเลือก ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จไม่เกินเดือน พ.ค.2563 จากนั้นบอร์ด กฟผ.จะเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

เมื่อปิดรับสมัครแล้วมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ว่าการ กฟผ.จำนวนทั้งสิ้น 3 ราย ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับรองผู้ว่าฯ กฟผ. ดังนี้ 1.นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน 2.นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า และ 3.นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

กฟผ เทพรัตน์
กฟผ. ณัฐวุฒิ
กฟผ. บุญญนิตย์

ทั้งนี้ คุณสมบัติเบื้องต้นเป็นไปตามประกาศแล้ว สำหรับขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการสรรหาฯ จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียด และเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาการคัดเลือก โดยกำหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ จากนั้นคณะกรรมการสรรหาฯ จะประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลและคัดเลือกเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมต่อคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

หมวดหมู่