Home ข่าวสังคม เช็คอาการ COVID-19 สัญญาณเตือนติดเชื้อ พร้อมวิธีป้องกัน
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

เช็คอาการ COVID-19 สัญญาณเตือนติดเชื้อ พร้อมวิธีป้องกัน

ข่าวอาการCOVID-19

จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ หรือไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ทั้งในประเทศไทยเเละต่างประเทศขยับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้หลายคนต่างวิตกกังวลว่าตัวเองอาจสุ่มเสี่ยงติดเชื้อหรือไม่? วันนี้เราเลยมีวิธีสังเกตอาการ COVID-19 เบื้องต้น ดังนี้

อาการCOVID-19 อาการโควิด19

1.มีไข้สูง 37.5 องศา

2.ไอ

3.เจ็บคอ

4.น้ำมูกไหล

5.หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก

หากคุณมีอาการดังกล่าว ควรเช็คตัวเอง สวมใส่หน้ากากอนามัย เเละรีบไปพบเเพทย์โดยด่วน หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค DDC Hotline 1422 ทันที.!!

สำรับการป้องกันตัวเองจากการสุ่มเสี่ยงติดเชื้อ มีวิธีเบื้องต้นดังนี้

  1. ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง เเละสวมใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลา หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ หรือจาม

2.หลีกเลี่ยงการสัมผัส จมูก ปาก รวมไปถึงประตูลูกบิด ปุ่มลิฟต์ หรืออื่น ๆ ในที่สาธารณะ

  1. ล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอล์ เเละควรมีปริมาณแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนด

4.หลีกเลี่ยงเดินทางไปสถานที่คนพลุกพล่าน สถานที่เเออัด และควรงดเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19

5.ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น กินร้อน ช้อนกลาง งดอาหารดิบ เนื้อสัตว์ป่า เเละควรกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่เท่านั้น

อาการCOVID-19 อาการโควิด19

หมวดหมู่