Home ข่าวเศรษฐกิจ ธ.ไทยพาณิชย์ เเจ้งมือถือบางรุ่นใช้เเอป SCB EASY ไม่ได้ ตั้งเเต่ 1 พ.ค.63
ข่าวเศรษฐกิจข่าวการเงิน

ธ.ไทยพาณิชย์ เเจ้งมือถือบางรุ่นใช้เเอป SCB EASY ไม่ได้ ตั้งเเต่ 1 พ.ค.63

ธ.ไทยพาณิชย์ เเจ้งมือถือบางรุ่นใช้เเอป SCB EASY ไม่ได้ ตั้งเเต่ 1 พ.ค.63

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ออกประกาศเเจ้งเตือนลูกค้าที่ใช้แอป SCB EASY ในระบบปฏิบัติการ iOS รุ่นที่ต่ำกว่า 10.3.4 และ Android รุ่นที่ต่ำกว่า 6.0 รวมถึงอุปกรณ์มือถือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ของท่านที่มีการ Root/Jailbreak จะไม่สามารถใช้งานแอป SCB EASY ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

SCB-EASY SCB

สอดคล้องกับนโยบายจากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยในการให้บริการทางการเงินผ่านช่องทางอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

ทั้งนี้กรณีที่ท่านได้ทำรายการคำสั่งโอนเงิน/ชำระเงินไว้ล่วงหน้าในแอป SCB EASY (“คำสั่งล่วงหน้า”) ธนาคารจะดำเนินการตามรายการคำสั่งล่วงหน้าต่อไป แม้ท่านจะไม่สามารถใช้งานแอป SCB EASY ได้ตามข้างต้น

SCB-EASY แอพSCBEASY

อย่างไรก็ตามธนาคารจะดำเนินการดังกล่าวจนกว่าท่านจะทำรายการยกเลิกคำสั่งล่วงหน้าผ่านแอป SCB EASY หรือวิธีการอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB CALL CENTER. 02-777-7777

หมวดหมู่