Home ข่าวสังคม นครพนม เตรียมเปิดสนามบิน 1 พ.ค.63 พร้อมปลดล็อกดาวน์
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

นครพนม เตรียมเปิดสนามบิน 1 พ.ค.63 พร้อมปลดล็อกดาวน์

นครพนม เตรียมเปิดสนามบิน 1 พ.ค.63 พร้อมปลดล็อกดาวน์

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนมเตรียมเปิดสนามบินในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นี้ พร้อมคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกเที่ยวบิน โดยผู้เดินทางต้องสแกนข้อมูลลงทะเบียนประวัติผ่านระบบ Application Line NPM-COVID-19

นครพนม สนามบินนครพนม

พร้อมปลดล็อกดาวน์ผ่อนปรนเปิดตลาดสดในพื้นที่จังหวัดนครพนม ที่ก่อนนี้มีให้เปิด-ปิด ในเวลา 05.00-18.00 น. , ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองนครพนม ให้เปิด-ปิด ในเวลา 16.00-20.00 น.

นครพนม ปลดล็อกดาวน์นครพนม

เเละสถานที่บริการต่าง ๆที่จำเป็น เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ทั้งนี้จะมีการสรุปรายละเอียดว่ามาตรการที่มีอยู่หรือมาตรการที่จะสามารถผ่อนปรนได้อีกครั้งในวันที่ 28 เมษายน 2563 นี้

หมวดหมู่