Home ข่าวสังคม กทม.ประกาศห้ามขายเหล้าถึง 30 เม.ย.63 จังหวัดอื่นก็ร่วมด้วย
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

กทม.ประกาศห้ามขายเหล้าถึง 30 เม.ย.63 จังหวัดอื่นก็ร่วมด้วย

กทม.ประกาศห้ามขายเหล้าถึง 30 เม.ย.63 จังหวัดอื่นก็ร่วมด้วย

เเเม้สถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี เเต่ทว่ารัฐบาลยังคงมาตรการปิดเมืองเเละปิดสถานบริการสุ่มเสี่ยงต่อไป ล่าสุด พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศขยายเวลาห้ามขายเหล้าออกไปก่อน

ห้ามขายเหล้า งดขายเหล้าถึงวันไหน

โดยปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 10-20 เม.ย.2563 เป็นวันที่ 30 เม.ย.63 โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้

ขณะที่จังหวัดอื่นๆ ก็มีการประกาศขยายเวลาห้ามขายเหล้าไปจนถึง 30 เม.ย.63 ด้วยเช่นกัน อาทิ

ห้ามขายเหล้า ห้ามขายเหล้าทั่วประเทศ
  • เชียงใหม่
  • พระนครศรีอยุธยา
  • ราชบุรี
  • แม่ฮ่องสอน
  • สุราษฏ์ธานี
  • นครศรีธรรมราช
  • กาฬสินธุ์

หมวดหมู่