Home ข่าวสังคม ทั่วโลกป่วยโควิด-19 ยอดสะสมพุ่ง 2.4 ล้านราย เสียชีวิต 1.7 แสน
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

ทั่วโลกป่วยโควิด-19 ยอดสะสมพุ่ง 2.4 ล้านราย เสียชีวิต 1.7 แสน

ทั่วโลกป่วยโควิด-19 ยอดสะสมพุ่ง 2.4 ล้านราย เสียชีวิต 1.7 แสน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทั่วโลกล่าสุดในวันที่ 21 เม.ย. 63 มียอดผู้ติดเชื้อสะสมที่ 2,481,026 ราย ขณะที่รักษาหายแล้ว 646,675 ราย และเสียชีวิต 170,423 ราย ขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีจำนวนผู้ติดเชื้อละเสียชีวิตมากที่สุดโลก โดยยอดผู้ติดเชื้อสมสมอยู่ที่ 792,759 ราย เสียชีวิตอยู่ที่ 42,514 ราย

 

 

ขณะที่ด้านประเทศฝรั่งเศส ได้มีการขยับตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 20,265 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 155,383 ราย นับว่าเป็นประเทศล่าสุดของโลกที่ตัวเลขสะสมของผู้เสียชีวิตเกิน 20,000 ราย

ไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดทางด้านประเทศไทยมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 19 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,811 ราย กลับบ้านแล้ว 2,108 ราย ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 655 ราย และเสียชีวิต 48 ราย

หมวดหมู่