Home ข่าวสังคม ข้าวแลกปลา สุดยอดแนวคิดชาวเล-ชาวดอยสู้ภัยโควิด-19 และไฟป่าภาคเหนือ
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทยข่าวโควิด-19

ข้าวแลกปลา สุดยอดแนวคิดชาวเล-ชาวดอยสู้ภัยโควิด-19 และไฟป่าภาคเหนือ

ข้าวแลกปลา สุดยอดแนวคิดชาวเล-ชาวดอยสู้ภัยโควิด-19 และไฟป่า

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 63 ในเพจ “โพควา โปรดักชั่น” ได้เปิดเผยข้อมูลการอัตราแลกเปลี่ยน ระหว่างข้าวสารของชาวชุมชนกะเหรี่ยงทางภาคเหนือ กับ ปลาทะเลของชาวเลชุมชนราไวย์ จังหวัดภูเก็ต หรือแนวคิด “ข้าวแลกปลา” ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่า ความเป็นมาของเรื่องนี้มาจากจุดเริ่มต้นของสถานการณ์ที่ทั้งสองแห่งกำลังเผชิญอยู่

ข้าวแลกปลา ของชาวเลชาวดอย

นั่นคือการที่ชุมชนกะเหรี่ยงทางภาคเหนือ กำลังประสบปัญหาไฟป่าที่กำลังเผาไหม้ลุกลามไปในหลายพื้นที่ ส่งผลให้พืชพันธุ์การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่บนเขาได้รับความเดือดร้อนและต้องเร่งดับไฟป่าที่เกิดขึ้น ขณะที่พวกเขากำลังขาดแคลนอาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป แต่มีข้าวสารจากไร่หมุนเวียนเพียงพอในการดำรงชีพและมีมากพอที่จะนำแลกเปลี่ยน

ส่วนทางด้านชาวเลชุมชนราไวย์ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีความต้องการข้าวสาร จำนวน 243 ครัวเรือน ซึ่งชาวเลมีต้นทุนเรื่องการหาปลาจากทะเล สามารถทยอยออกเรือหาปลามาแปรรูปเป็นปลาแห้งหรือปลาเค็ม จึงเป็นที่มีของโครงการแลกเปลี่ยนข้าวและปลา การแบ่งปันเกื้อกูลกันบนฐานความคิดเศราฐกิจเชิงวัฒนธรรม ตามหลัก P2P – People to People และ Producer to Producer

ข้าวสารแลกปลาแห้ง

โดยผู้ก่อตั้งโครงการนี้คือ ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ อาจารย์สาขาการจัดการภูมิวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ ซึ่งกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนข้าว+ปลา คือ ปลาแห้งจากทะเลอันดามัน 2 กิโลกรัม นำมาแลกข้าวจากไร่หมุนเวียน 15 กิโลกรัม หรือ 1 ถัง

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองชุมชนกำลังระดมข้าวและปลาเพื่อให้พร้อมจัดส่งภายในเดือนเมษายนนี้ หรือเร็วที่สุดเพื่อให้ทันต่อความต้องการของทั้งสองชุมชน

จุดรับข้าว จุดรับปลา

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : โพควา โปรดักชั่น

หมวดหมู่