Home ข่าวสังคม ข่าวดี!! แอพ Farmbook เปิดให้ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

ข่าวดี!! แอพ Farmbook เปิดให้ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

ข่าวดี!! แอพ Farmbook เปิดให้ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

จากกรณีที่รัฐบาลได้ออกนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการมอบเงินเยียวยาให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ลงทะเบียนเร็ว ๆ นี้ โดยสามารถตรวจสอบได้ว่า ตอนนี้ท่านมีสถานะเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือนอยู่หรือไม่ ได้ที่เว็บไซต์ www.farmer.doae.go.th เพียงกรอกหมายเลขบัตรประชาชน แล้วกดค้นหา

สำหรับผู้ที่เคยเป็นเกษตรกรหรือเป็นสมาชิกในครัวเรือนที่เคยเป็นเกษตรกร และต้องการยกเลิกข้อมูลการเป็นเกษตรกร แอพพลิเคชั่น Farmbook ของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เปิดให้ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช ในหมวด 2 เรียบร้อยแล้ว โดยหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรสามารถดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นได้เลย ไม่ต้องเดินทางไปที่เกษตรอำเภอ

ทั้งนี้ แอพ Farmbook เปิดให้ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเท่านั้น สำหรับเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด สุกร ซึ่งเป็นของกรมปศุสัตว์ และเลี้ยงปลา เป็นของกรมประมง ต้องติดต่อทางกรมที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลด้วยตนเอง

หมวดหมู่