Home ข่าวสังคม ห้ามพลาด ! ปรากฏการณ์ “ดาวเคียงเดือน” รับปีใหม่ไทย 15 – 16 เม.ย.นี้
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

ห้ามพลาด ! ปรากฏการณ์ “ดาวเคียงเดือน” รับปีใหม่ไทย 15 – 16 เม.ย.นี้

ห้ามพลาด ! ปรากฏการณ์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชวนชมดาวเคียงเดือน 15 – 16 เมษายน 2563 ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ และดาวอังคาร เคียงดวงจันทร์ ปรากฏเรียงกันทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ช่วงเช้ามืด หากฟ้าใสสังเกตได้ด้วยตาเปล่าทั่วไทย

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. เผยว่า ช่วงเช้ามืดวันที่ 15-16 เมษายน 2563 จะเกิดปรากฏการณ์ “ดาวเคียงเดือน” ในวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 01:30 น. ดาวพฤหัสบดีจะปรากฏเคียงดวงจันทร์ ห่างกันประมาณ 3 องศา ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณกลุ่มดาวคนยิงธนู ช่วงเวลาเดียวกันยังมีดาวเสาร์ปรากฏถัดลงมาด้านล่าง สังเกตได้จนถึงรุ่งเช้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น

ดาวเคียงเดือน 15 เมษา

จากนั้น วันที่ 16 เมษายน 2563 ดวงจันทร์จะเปลี่ยนตำแหน่งเคลื่อนลงมาเคียงดาวอังคาร ห่างกันประมาณ 4.6 องศา ปรากฏบนท้องฟ้าทางทิศตะวันออก บริเวณกลุ่มดาวแพะทะเล ช่วงเวลาเดียวกันยังมีดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีปรากฏถัดสูงขึ้นไป เริ่มสังเกตได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 02.20 น. จนถึงรุ่งเช้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจตื่นเช้าชมความสวยงามของปรากฏการณ์ท้องฟ้าตามวันเวลาดังกล่าว หากทัศนวิสัยท้องฟ้าดีสังเกตได้ด้วยตาเปล่าทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ดาวเคียงเดือน 16 เมษา

สำหรับปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือน เป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เนื่องจากดวงจันทร์และดาวเคราะห์เปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อย ๆ ตามคาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ ดังนั้น การที่ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ปรากฏบนท้องฟ้าในทิศเดียวกัน หรือเคลื่อนที่มาอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกัน จึงถือเป็นเรื่องปกติ สามารถอธิบายได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์

หมวดหมู่