Home ข่าวสังคม กรุงเทพโพลล์ เผยคนไทยขอพรสงกรานต์ให้เศรษฐกิจดีขึ้น
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

กรุงเทพโพลล์ เผยคนไทยขอพรสงกรานต์ให้เศรษฐกิจดีขึ้น

กรุงเทพโพลล์ เผยคนไทยขอพรสงกรานต์ให้เศรษฐกิจดีขึ้น

จากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวิด-19 ทำให้รัฐบาลประกาศห้ามจัดงานสงกรานต์ปี 2563 – งดรดน้ำญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี เพื่อลดการเเพร่เชื้อไรวัสโควิด-19

ล่าสุด กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ขอพรสงกรานต์ปี ใหม่ไทย คนไทยอยากได้อะไร”โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศพบว่า

สงกรานต์ กรุงเทพโพลล์
  • ประชาชนส่วนใหญ่ 76.1% อยากให้เศรษฐกิจดี ทำมาหากินคล่อง มีกินมีใช้

รองลงมาคือ

  • ขอให้ผลิตวัคซีนรักษาเชื้อ covid-19 ได้โดยเร็วคิดเป็นร้อยละ 57.2 %
  • ขอให้เชื้อ covid-19 หายไปจากโลกนี้คิดเป็นร้อยละ 55.4 %
  • ขอให้ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัยคิดเป็นร้อยละ 46.6 %

-ขอให้คนในประเทศรักและสามัคคีกัน คิดเป็นร้อยละ 46.5 %

สำหรับเรื่องที่อยากให้คำมั่นสัญญาในช่วงสถานการณ์ covid-19 พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.7 บอกจะอยู่บ้าน-หยุดเชื้อ-เพื่อชาติ รองลงมาร้อยละ 45.7 บอกจะดูแลตัวเอง -ล้างมือ- กินร้อน –ช้อนกู ร้อยละ 45.5 บอกจะเชื่อฟังคำสั่งทางการ –ประกาศ พรก. ฉุกเฉิน – จะฝ่าวิกฤตตินี้ไปด้วยกัน และร้อยละ 28.7 บอกจะป้องกันตนเอง-ป้องกันคนอื่น-ป้องกันสังคม ด้วยการใส่หน้ากาก

ส่วนเรื่องที่อยากบอก อยากทำ อยากส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ต่อสู้กับ covid-19 พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 91.9 อยากบอกว่าเราขอ เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ขอให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนปลอดภัย รองลงมาร้อยละ 68.8 อยากบอกว่าเราจะไม่เดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด ข้ามประเทศ และร้อยละ 42.4 อยากบอกว่าเราจะร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ รวมทั้งชุด PPE

หมวดหมู่