Home ข่าวสังคม เช็คสถานะเงินเยียวยา 5,000 บาท รอบ 2 ได้วันละ 3 แสนราย
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

เช็คสถานะเงินเยียวยา 5,000 บาท รอบ 2 ได้วันละ 3 แสนราย

เช็คสถานะเงินเยียวยา 5,000 บาท รอบ 2 ได้วันละ 3 แสนราย

จากกรณีที่รัฐได้มีมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ หรือผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยในรอบแรกมีผู้ผ่านเกณฑ์และได้รับเงินไปแล้วจำนวน 1.6 ล้านราย ในวันที่ 8-10 เมษายน ที่ผ่านมา

ซึ่งในรอบที่ 2 นี้ กระทรวงการคลังได้ทยอยแจ้งผลและโอนเงินเข้าบัญชีผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองฯ วันละประมาณ 3 แสนราย ในช่วงวันที่ 13-14 เมษายนนี้ โดยจะทยอยส่ง sms แจ้งผลและสามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนเพื่อเช็คสถานะเงินเยียวยา

เช็คสถานะเงินเยียวยา รอบ 2

อย่างไรก็ตาม มีผู้ที่ลงทะเบียนจำนวนมากเกิดข้อโต้แย้งในเรื่องของอาชีพที่ทางเว็บไซต์แจ้งว่าเป็นเหตุทำให้ไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว โดยบางรายชี้แจงว่า ตนเองนั้นไม่ได้อยู่ในครอบครัวเกษตรกรแต่กลับไม่ได้รับสิทธิ์เพราะการคัดกรองระบุว่า ตนเองเป็นเกษตรกร ขณะที่อีกหลายรายชี้แจงว่า ตนเองเรียนจบนานแล้ว หรือไม่ได้เรียนหนังสือ แต่กลับไม่ได้รับสิทธิ์เพราะการคัดกรองระบุว่า ตนเองเป็นนักศึกษา

หมวดหมู่