Home ข่าวสังคม เลื่อนเกณฑ์ทหาร 63 ลดผลกระทบ โควิด-19
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

เลื่อนเกณฑ์ทหาร 63 ลดผลกระทบ โควิด-19

ข่าวเกณฑ์ทหาร

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 63 กระทรวงกลาโหม มีการประชุมพิจารณามาตรการลดผลกระทบการตรวจเลือกททารกองเกินเข้ากองประจำการหรือการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19

โดยทางกองทัพบกได้เตรียมดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ชายไทยที่ครบเกณฑ์ทราบว่า จะมีการเลื่อนการตรวจจากเดิมในวันที่ 1-11 เม.ย. 63 เป็นวันที่ 16-26 เม.ย. 63 โดยจะมีการออกหมายเรียกอย่างเป็นทางการอีกครั้งโดยกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้ประกาศ

หมวดหมู่