Home ข่าวสังคม ผู้ว่าฯกระบี่ ประกาศคนติดเชื้อโควิด-19 ให้ 500 บาท
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

ผู้ว่าฯกระบี่ ประกาศคนติดเชื้อโควิด-19 ให้ 500 บาท

ผู้ว่าฯกระบี่ ประกาศคนติดเชื้อโควิด-19 ให้ 500 บาท

พ.ต.ท.หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ออกประกาศ เรื่อง การแสดงตัวตนกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID19) ระบุว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของจังหวัดกระบี่

โควิด-19 ผู้ว่ากระบี่

และจากการติดตามสถานการณ์การติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้พบว่ามีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้จังหวัดกระบี่ได้มีมาตรการ หลายมาตรการ เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไปแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพิ่มเติมจากที่จังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น จึงได้ประกาศไห้ทราบโดยทั่วกันว่าตั้งแต่วันที่ 10-30 เมษายน 2563 นี้ หากบุคคลไดที่มีอาการคล้ายกับผู้ที่ติตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ได้แสดงตัวตนต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ (นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ )

โควิด-19 โควิด11เมษา

โดยไม่ปกปิดอาการและหลังจากเข้ารับการตรวจพบว่าได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จริง จะได้รับเงินค่าดูแลผู้ป่วยเป็นเงินจำนวน 500 บาท/วัน ขณะนอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล จนกว่าจะหายป่วยและออกจากสถานพยาบาล

หมวดหมู่