Home ข่าวสังคม เช็ค! เส้นทางที่ถูกระงับการเดินรถทัวร์ 15 จังหวัด 220 เส้นทาง
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

เช็ค! เส้นทางที่ถูกระงับการเดินรถทัวร์ 15 จังหวัด 220 เส้นทาง

เช็ค! เส้นทางที่ถูกระงับการเดินรถทัวร์ 15 จังหวัด 220 เส้นทาง

กรมการขนส่งทางบก ได้ออกคำสั่งระงับการเดินรถโดยสารสาธารณะเป็นการชั่วคราว(เส้นทางการเดินรถทัวร์) ในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่งระงับการเดินรถ รวม 15 จังหวัด ประกอบด้วย หมวด 2 ระงับ 35 เส้นทาง จากทั้งหมด 209 เส้นทาง ได้แก่ พังงา 3 เส้นทาง, กระบี่ 3 เส้นทาง, ภูเก็ต 2 เส้นทาง, สตูล 2 เส้นทาง, พัทลุง 1 เส้นทาง, สงขลา 4 เส้นทาง, ยะลา 1 เส้นทาง, นราธิวาส 2 เส้นทาง, บึงกาฬ 2 เส้นทาง, ร้อยเอ็ด 4 เส้นทาง, นครพนม 6 เส้นทาง, นครราชสีมา 2 เส้นทาง และตราด 3 เส้นทาง

ขณะที่หมวด 3 ระงับ 185 เส้นทางจากทั้งหมด 634 เส้นทางหรือคิดเป็น 29.18% ได้แก่ พังงา 3 เส้นทาง, กระบี่ 10 เส้นทาง, ภูเก็ต 27 เส้นทาง, ตรัง 7 เส้นทาง, สตูล 1 เส้นทาง, พัทลุง 4 เส้นทาง, สงขลา 27 เส้นทาง, ปัตตานี 7 เส้นทาง, ยะลา 13 เส้นทาง, นราธิวาส 2 เส้นทาง, บึงกาฬ 10 เส้นทาง, ร้อยเอ็ด 17 เส้นทาง, นครพนม 20 เส้นทาง, นครราชสีมา 31 เส้นทาง และตราด 6 เส้นทาง

หมวดหมู่