Home ข่าวสังคม กรมการจัดหางานช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 จ้างทำงานที่บ้าน วันละ 300 บาท
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

กรมการจัดหางานช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 จ้างทำงานที่บ้าน วันละ 300 บาท

กรมการจัดหางานช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 จ้างทำงานที่บ้าน วันละ 300 บาท

การเเพร่ระบาดของเชื้อไรวัสโควิด-19 ทำให้ธุรกิจหลายอย่างต้องปิดตัวลงหรือหยุดกิจการแบบไม่มีกำหนด ลูกจ้างขาดรายได้ เงินหมุนเวียนไม่พอ เเม้ว่าหลายภาคส่วนออกมาตรการช่วยเหลือเเต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด ล่าสุดกรมการจัดหางาน ออกมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของโควิด-19

กรมการจัดหางาน เยียวยาโควิด

จัดโครงการจ้างงานลักษณะ Work from home ทำงานจากที่บ้าน / Part-time ระยะเวลาจ้างงาน 45 วัน ได้รับค่าจ้างวันละ 300 บาท รับทั่วประเทศ 86 แห่ง (จังหวัดใหญ่ 4 คน และจังหวัดเล็ก 2-3 คน) รวมทั้งสิ้น 300 คน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนนี้ เป็นต้นไป

กรมการจัดหางาน Workfromhome

คุณสมบัติคือต้องเป็นผู้ว่างงานทั่วไปหรือกลุ่มแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทั่วประเทศ ที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ขึ้นไป สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2

หมวดหมู่