Home ข่าวสังคม ผู้ว่าฯนครศรีฯอนุญาต ร้านเสริมสวย-ตัดผม เปิดบริการ 16 เม.ย.63
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

ผู้ว่าฯนครศรีฯอนุญาต ร้านเสริมสวย-ตัดผม เปิดบริการ 16 เม.ย.63

ผู้ว่าฯนครศรีฯอนุญาต ร้านเสริมสวย-ตัดผม เปิดบริการ 16 เม.ย.63

การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วน ทำให้กิจการหลายอย่างต้องปิดตัวลงหรือหยุดพักไม่มีกำหนด ล่าสุดมีข่าวดีเมื่อนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ออกประกาศ อนุญาตให้ร้านเสริมสวย ร้านแต่งผมหรือตัดผม และสถานเสริมความงาม เปิดบริการได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ร้านเสริมสวย อนุญาตเปิดร้านเสริมสวย

เเต่ยังคงให้ปิดร้านค้าในห้างเทสโกโลตัส สาขานครศรีธรรมราช บางแผนก เป็นเวลา 14 วัน เริ่ม 11 เมษายน ถึงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 เว้นแต่ในส่วนที่เป็นแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต แผนกขายยา แผนกอาหาร แผนกสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิต สถาบันการเงิน ธนาคาร และศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือและระบบสื่อสาร

โดยกำหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการปฏิบัติดังนี้

ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม
  • เว้นระยะห่างทางสังคมของผู้รับบริการ (Social Distancing) อย่างน้อย 2 เมตร

-ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ก่อนให้บริการผู้มารับบริการ

  • ผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
  • จัดให้มีแอลกอฮอล์เจล หรือที่ล้างมือด้วยสบู่ ก่อนและหลังการรับบริการ

หมวดหมู่