Home ข่าวสังคม ข่าวโควิด-19 กทม.ประกาศห้ามขายสุรา 10 เม.ย. – 20 เม.ย. 63
ข่าวโควิด-19ข่าวสังคม

กทม.ประกาศห้ามขายสุรา 10 เม.ย. – 20 เม.ย. 63

กทม.ประกาศห้ามขายสุรา 10 เม.ย. - 20 เม.ย. 63

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร (กทม.) เเถลงผลประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ สิ่งที่อันตรายคือการรวมตัวกันของคนในการเลี้ยงฉลองสรรค์โดยเฉพาะการซื้อสุรา ประกอบกับสถานการณ์ในขณะนี้ที่ดีขึ้นทุกวัน และไม่อยากให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อจำนวนมากในช่วงนี้จนทำให้ต้องนับหนึ่งใหม่หมด

ดังนั้นจึงออกคำสั่งภายในวันนี้ให้งดจำหน่ายสุรา ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 20 เมษายน 2563 โดยร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับการอนุญาตให้จำหน่ายสุราตามพ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต ต้องงดจำหน่ายสุรา เพื่อลดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ห้ามขายสุรา ห้ามขายเหล้า

ขณะที่สถานการณ์การเเพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 9 เมษายน 2563 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 54 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมมีผู้เสียชีวิต 32 ราย รักษาหายแล้ว 940 ราย รวมยอดสะสม 2,423 ราย

หมวดหมู่