มีไว้อุ่นใจ ประกัน Covid-19 สมัครฟรี-จ่ายเริ่มต้นหลักสิบ คุ้มครองหลักหมื่น !

หลังจากที่ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 (COVID-19) ระบาดไปในหลายประเทศกว่า 114 ประเทศ และมีผู้ติดเชื้อกว่า 1 แสนราย ทำให้ล่าสุดองค์การอนามัยโลกยกระดับเชื้อไวรัสเป็น Pandemic หรือ ภาวะระบาดใหญ่ ขณะที่ทางด้านบริษัทประกันชีวิตต่าง ๆ ได้จัดทำกรมธรรม์สำหรับไวรัสโควิด-19 หรือ ประกัน Covid เพื่อให้ผู้ซื้อประกันได้รับสิทธิทั้งเงินคุ้มครองสูงสุดในกรณีเสียชีวิตและรับเงินชดเชยกรณีพักฟื้นจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยระยะเวลาคุ้มครองขึ้นอยู่กับตามข้อตกลงของกรมธรรม์นั้น ๆ

โดยกรมธรรม์ประกัน Covid มีหลายบริษัทที่น่าสนใจ ทั้งผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ได้รับและเงินค่าประกันที่ต้องชำระในราคาที่ทุกคนสามารถทำประกันได้ โดยมีหลายแบบแผนให้เลือก เช่น ประกัน Covid-19 ของ SCB (ธนาคารไทยพาณิชย์) ที่มีแบบแผน 4 แบบ ตั้งแต่ จ่าย 150 บาท/ปี 250 บาท/ปี 450 บาท/ปี และ 850 บาท/ปี จะได้รับเงินประกันในกรณีเสียชีวิต ตั้งแต่ 1 แสน – 1 ล้านบาท ตามแบบแผนของเงินประกัน จ่ายค่ารักษาตั้งแต่ 1 หมื่น – 1 แสนบาท/ปี เป็นต้น อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ประกัน COVID-19 – SCB

ประกัน Covid SCB

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

ประกันภัยไวรัสโคโรน่า ของเมืองไทยประกันชีวิต เบี้ยประกันเริ่มต้น 800 บาท/ปี ชดเชยรายได้ 1,000 บาท/วัน สูงสุด 15 วัน คุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท/ปี อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ประกันภัยไวรัสโคโรนา – เมืองไทยประกันภัย

ประกันไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่มีแบบแผน 4 แบบ ตั้งแต่ จ่าย 150 บาท/ปี 250 บาท/ปี 450 บาท/ปี และ 850 บาท/ปี จะได้รับเงินประกันในกรณีเจ็บป่วยจากไวรัสฯ ตั้งแต่ 1 แสน – 1 ล้านบาท ตามแบบแผนของเงินประกัน จ่ายค่ารักษาตั้งแต่ 1 หมื่น – 1 แสนบาท/ปี เป็นต้น รับประกันโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) อ่านข้อมูลเพิ่มเติม กรุงศรี ประกันไวรัสโคโรนา

ประกัน Covid กรุงศรี

นอกจากนี้ มีหลายบริษัทที่เปิดให้ลูกค้าของบริษัทสามารถสมัครประกัน Covid ได้ฟรี เช่น ประกันชีวิต COVID-19 กับธนาคารกสิกรไทย รับระยะเวลาคุมครอง 90 วัน คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากไวรัสฯ 100,000 บาท และชดเชยรายวันจากการพักรักษาการติดเชื้อไวรัสฯ 1,000 บาทต่อวัน แต่ไม่เกิน 15 วัน อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ประกันชีวิต Covid-19 Kbank

ประกัน Covid กสิกร
ติดตามข่าวสารจากสำนักข่าว OTPC ทาง Line Official Account