Home ข่าวสังคม สั่งปิดเมืองนครพนม 13-30 เม.ย.63 คนในห้ามออก-คนนอกห้ามเข้า
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

สั่งปิดเมืองนครพนม 13-30 เม.ย.63 คนในห้ามออก-คนนอกห้ามเข้า

สั่งปิดเมืองนครพนม 13-30 เม.ย.63 คนในห้ามออก-คนนอกห้ามเข้า

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ออกประกาศ สั่งปิดเมืองนครพนม เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไรวัสโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ โดยสั่งห้ามบุคคลเดินทางเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่นครพนมเว้นเเต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภค-บริโภค

นครพนมปิดเมือง ปิดเมืองนครพนม

อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการเเพทย์ ยานพาหนะเพื่อการชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาลเเละยานพหนะของทางการ หรือได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมมอบหมายเป็นกรณีไป

นครพนมปิดเมือง ข่าวนครพนม

หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) จำคุกไปไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 เเสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือมีความผิดตามมาตรา 18 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้มีผลตั้งเเต่วันที่ 13 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนเเปลงเป็นอย่างอื่น

หมวดหมู่