Home ข่าวสังคม เปิดวิธีลงทะเบียน ขอรับเงินคืนประกันประปา ลงได้ตั้งแต่ 15 เม.ย. 63
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

เปิดวิธีลงทะเบียน ขอรับเงินคืนประกันประปา ลงได้ตั้งแต่ 15 เม.ย. 63

เปิดวิธีลงทะเบียน ขอรับเงินคืนประกันประปา ลงได้ตั้งแต่ 15 เม.ย. 63

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้น้ำทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยหนึ่งในมาตรการนั้นคือการคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

โดยวิธีการขอรับเงินคืนประกันการใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคนั้น สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ผ่านช่องต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ www.pwa.co.th, แอปพลิเคชัน PWA1662 ของ กปภ. และ Line Official Account ในชื่อ @PWARhailand ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยมีวิธีลงทะเบียนขอรับเงินคืนประกันการใช้น้ำประปา มีดังนี้

  1. กรอกข้อมูลผู้ใช้น้ำ เช่น ชื่อ-นามสกุล / หมายเลขผู้ใช้น้ำ / หมายเลขบัตรประชาชน
  2. ทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน
  3. รอ SMS ตอบกลับ แจ้งผล
  4. รับเงินตามช่องทางที่ระบุ

ทั้งนี้ กปภ. จะคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้ในวันที่ 5 พฤษาภาคม 2563 ผ่านช่องทางที่กำหนด โดยไม่ต้องไปรับเงินที่สาขาใกล้บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19

หมวดหมู่