Home ข่าวสังคม 10 อาชีพไม่ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา ” เราไม่ทิ้งกัน “
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

10 อาชีพไม่ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา ” เราไม่ทิ้งกัน “

10 อาชีพไม่ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา

ภายหลังคณะรัฐมนตรี หรือครม. มีมติอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 5 พันบาท ในโครงการเราไม่ทิ้งกัน จากเดิมจ่าย 3 เดือน ได้เพิ่มเป็น 6 เดือน จนถึงเดือนกันยายน 2563 โดยจะเริ่มจ่ายเงินล็อตเเรก วันที่ 8 เมษายน 2563 ผ่านช่องทาง SMS หรืออีเมล

เเละสำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มี 10 กลุ่มอาชีพประกอบด้วย

1.อายุต่ำกว่า 18 ปี

2.เป็นผู้ว่างงาน

3.ข้าราชการ

4.พนักงานรัฐ

เราไม่ทิ้งกัน เราไม่ทิ้งกันล่าสุด

5.ผู้รับบำนาญ

6.นักเรียน นักศึกษา

7.เกษตรกร

8.ผู้ค้าออนไลน์

9.รับจ้างก่อสร้าง

หมวดหมู่