Home ข่าวสังคม เปิดวิธี ยกเลิกเราไม่ทิ้งกัน อย่างละเอียดใครกรอกข้อมูลเท็จรีบเเก้ไขด่วน
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

เปิดวิธี ยกเลิกเราไม่ทิ้งกัน อย่างละเอียดใครกรอกข้อมูลเท็จรีบเเก้ไขด่วน

เปิดวิธี ยกเลิกเราไม่ทิ้งกัน อย่างละเอียดใครกรอกข้อมูลเท็จรีบเเก้ไขด่วน

หลังเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เปิดให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5 พันบาท สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากากรเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งเเต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา พร้อมกับเเจ้งเปิดลงทะเบียนทุกวัน เวลา 06.00-23.59 น. เท่านั้น

นอกจากนี้ยัง www.เราไม่ทิ้งกัน.com ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์ที่ต้องการยกเลิกรับเงิน หรือ ลงทะเบียนผิดพลาดให้เข้าไปเเก้ไขข้อมูลได้เเล้ว โดยมีวิธีขั้นตอนดังนี้

1.เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

2.กดที่ช่องสีเเดง “ยกเลิกลงทะเบียน”

3.จากนั้นกรอกข้อมูล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก , หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน , วัน เดือน ปีเกิด

เราไม่ทิ้งกัน วิธีเเก้ไขข้อมูลเราไม่ทิ้งกัน

4.จากนั้นจะมีข้อความขึ้นมาว่า “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการยกเลิกการลงทะเบียนเป็นการกระทําของข้าพเจ้าในขณะที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ตกอยู่ภายใต้อํานาจ บังคับของผู้ใด และไม่ได้เกิดจากการสําคัญผิดแต่ประการใด ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงไม่ประสงค์จะลงทะเบียนอีกในอนาคตรวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการนี้”

5.ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องสี่เหลี่ยม

6.ระบบจะส่งเลข OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านใช้ลงทะเบียน

7.หลังได้รับเลข OTP ให้ท่านกรอกยืนยัน เพื่อทำการยืนยันรายงานจากนั้นระบบจะเเจ้งว่า ” ยกเลิกการลงทะเบียนสำเร็จ” นั่นก็หมายความว่าท่านได้ยกเลิกลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว

หมวดหมู่