Home ข่าวสังคม ข่าวโควิด-19 เช็คที่นี่ ! อาชีพยกเว้นช่วงประกาศ “เคอร์ฟิว”
ข่าวโควิด-19ข่าวสังคม

เช็คที่นี่ ! อาชีพยกเว้นช่วงประกาศ “เคอร์ฟิว”

เช็คที่นี่ ! อาชีพยกเว้นช่วงประกาศ

เนื่องด้วยจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยยังคงมีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้วานนี้ ( 2 เมษายน 2563 ) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เเถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ประกาศ “เคอร์ฟิว” ทั่วประเทศ

โดยห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานในช่วงเวลา 22.00น. – 04.00 น. มีผลตั้งเเต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

เคอร์ฟิว ประกาศเคอร์ฟิว

เเต่ก็มีข้อยกเว้นให้อาชีพที่มีความจำเป็นที่จะต้องออกไปปฏิบัติงาน มีดังต่อไปนี้

  • งานด้านการแพทย์
  • การธนาคาร
  • การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
  • ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์
  • หนังสือพิมพ์
  • การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
  • การขนส่งพัสดุภัณฑ์
  • การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก
  • การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
  • การเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติ
เคอร์ฟิว เคอฟิว24ชม

อยากไรก็ตามหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

หมวดหมู่