Home ข่าวเศรษฐกิจ “บัณฑูร ล่ำซำ” ลาออกประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย
ข่าวเศรษฐกิจข่าวการเงิน

“บัณฑูร ล่ำซำ” ลาออกประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย

วันที่ 2 เมษายน 2563 ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)ได้แจ้งว่า คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย ประกาศแต่งตั้งนางสาวขัตติยา อินทรวิชัย เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหญิงคนแรกของธนาคาร และเป็นคนแรกที่ไม่ใช่ตระกูลล่ำซำ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 นายบัณฑูร ล่ำซำ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย ต่อคณะกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

บัณฑูร ล่ำซำ ลาออก

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารมีมติแต่งตั้งให้นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รองประธานกรรมการ (อิสระ) เป็นรักษาการประธานกรรมการ ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระคนแรกของธนาคาร โดย นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย และ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร จะพูดคุยทางออนไลน์กับสื่อมวลชนในวันที่ 7 เมษายน 2563 และนายบัณฑูร ล่ำซำ จะพูดคุยทางออนไลน์กับสื่อมวลชนในวันที่ 8 เมษายน 2563

บัณฑูร ล่ำซำ กาญจน์ วัฒนวรางกูร
บัณฑูร ล่ำซำ ขัตติยา อินทรวิชัย

หมวดหมู่