Home ข่าวสังคม วิธีตรวจสอบเงินประกันไฟฟ้า ง่าย ๆ แค่ไม่กี่ขั้นตอน
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

วิธีตรวจสอบเงินประกันไฟฟ้า ง่าย ๆ แค่ไม่กี่ขั้นตอน

วิธีตรวจสอบเงินประกันไฟฟ้า ง่าย ๆ แค่ไม่กี่ขั้นตอน

จากกรณีที่รัฐเปิดให้ประชาชนรับเงินคืนจากมาตรการคืนเงินประกันไฟฟ้า สำหรับผู้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1 บ้านที่อยู่อาศัย และประเภท 2 กิจการขนาดเล็ก จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ที่เปิดให้ลงทะเบียนรับเงินตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 63 โดยยังไม่มีกำหนดปิดรับการลงทะเบียน และเริ่มทยอยจ่ายเงินคืนให้กับผู้ลงทะเบียนในวันที่ 31 มี.ค. ที่ผ่านมา

ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนมารถเข้าตรวจสอบเงินประกันไฟฟ้า ได้ที่เว็บไซต์ที่ลงทะเบียน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยใส่ข้อมูล หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน 12 หลัก สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ เลขรับเรื่อง 10 หลัก สำหรับการไฟฟ้านครหลวง และ รหัสบัตรประจำตัวประชาชน

สามารถตรวจสอบการขอคืนเงินฯได้ว่าอยู่ในสถานะใด ได้แก่ อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร อยู่ระหว่างการดำเนินการคืนเงินประกัน และรับคืนเงินประกันตามช่องทางที่ได้ระบุไว้

หมวดหมู่