Home ข่าวสังคม ดีเดย์วันเเรก สกลนครประกาศ “ห้ามขายสุรา” ฝ่าฝืนจำคุก ปรับ 1 เเสน
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

ดีเดย์วันเเรก สกลนครประกาศ “ห้ามขายสุรา” ฝ่าฝืนจำคุก ปรับ 1 เเสน

ดีเดย์วันเเรก สกลนครประกาศ

เนื่องด้วยจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงวิกฤตไปทั่วโลก ขณะเดียวกันหลายประเทศก็ได้ออกมาตรการสกัดเชื้อไวรัสนี้ ไม่ให้ขยายเป็นวงกว้าง เช่นเดียวกับจังหวัดสกลนคร ที่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประกาศปิดสถานที่ชั่วคราว ได้เเก่ ห้ามขายสุรา ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึง 16 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ห้ามขายสุรา ห้ามขายเหล้า

ประเภทที่ 1 เเละ ประเภทที่ 2 ที่ได้รับให้จำหน่ายสุราตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 เเสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 เเห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ห้ามขายสุรา คำสั่งห้ามขายสุรา

หมวดหมู่