Home ข่าวสังคม คนแห่ลงทะเบียน “เราไม่ทิ้งกัน” รับเงิน 5,000 บาท ยอดทะลุ 20 ล้านราย
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทยข่าวโควิด-19

คนแห่ลงทะเบียน “เราไม่ทิ้งกัน” รับเงิน 5,000 บาท ยอดทะลุ 20 ล้านราย

คนแห่ลงทะเบียน

จากกรณีที่กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงิน 5,000 บาท จากโครงการเราไม่ทิ้งกัน ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 63 ในเวลา 18.00 น. ผ่านเว็บไซต์ https://www.เราไม่ทิ้งกัน.com ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากแห่ลงทะเบียนจนทำให้ระบบเกิดขัดข้องในช่วงแรก และทางเจ้าหน้าที่ได้มีการแก้ไขให้กลับมาใช้งานดังเดิมได้

ล่าสุด เมื่อเวลา 15.15 น. วันที่ 30 มี.ค. 63 ทางด้านหนึ่งในเจ้าหน้าที่ผู้ทำระบบให้ลงทะเบียนฯ ได้เปิดเผยว่า มีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนแล้วกว่า 20 ล้านราย โดยทำการตรวจสอบข้อมูลกับทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประมาณ 8.66 ล้านราย และผู้ลงทะเบียนใส่ข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลของทางกรมการปกครอง ประมาณ 1.77 ล้านราย

ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน

อย่างไรก็ตาม ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่สนใจลงทะเบียน ขณะที่ทางกระทรวงการคลังย้ำว่า นักเรียนหรือนักศึกษาที่ทำงานพาร์ทไทม์จะไม่ได้รับเงินเยียวยาในกรณีนี้ และผู้ที่ให้ข้อมูลเป็นเท็จจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในภายหลัง

เว็บไซต์ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน

หมวดหมู่