Home ข่าวสังคม ผู้ว่าฯภูเก็ตประกาศปิดเมือง​สกัดโควิด​-19​ ดีเดย์ 30 มี.ค.63
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

ผู้ว่าฯภูเก็ตประกาศปิดเมือง​สกัดโควิด​-19​ ดีเดย์ 30 มี.ค.63

ผู้ว่าฯภูเก็ตประกาศปิดเมือง​สกัดโควิด​-19​ ดีเดย์ 30 มี.ค.63

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ออกประกาศจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 11 /2563 ฉบับที่ 11/2563 เรื่อง ปิดช่องทางเข้า – ออกจังหวัดภูเก็ต มีผลตั้งเเต่วันที่ 30 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 เพื่อสกัดการเเพร่ระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต

 

ภูเก็ต ภูเก็ตปิดเมือง

  • ปิดช่องทางบก
    ด่านตรวจจังหวัดภูเก็ต (ท่าฉัตรไชย) โดยห้ามยานพาหนะทุกชนิด และบุคคลเข้า-ออก ยกเว้น ยานพาหนะสําหรับการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะกู้ชีพกู้ภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉินทางการแพทย์ รถที่ใช้สําหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตยกเว้นหรือผ่อนผัน ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยเคร่งครัด
  • ปิดช่องทางน้ำ
    ช่องทางเข้า-ออก ทางน้ำระหว่างประเทศ โดยห้ามเรือทุกชนิดและบุคคล เข้า–ออก ยกเว้นเรือบรรทุกสินค้า ขนส่งสินค้าตามความจําเป็น เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว โดยไม่อนุญาตให้ลูกเรือหรือคนประจําเรือลงจากเรือโดยเด็ดขาด
ภูเก็ต ข่าวภูเก็ตวันนี้

ทั้งนี้หลังจากนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ทางจังหวัดจะไม่อนุญาตให้มีการเข้าออกภายในจังหวัดโดยเด็ดขาดเพื่อสกัดการเเพร่ระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

หมวดหมู่