Home ข่าวเศรษฐกิจ SET เปิดบ่ายร่วง 10% พักการซื้อ Circuit Breaker 30 นาที ในรอบ 11 ปี
ข่าวเศรษฐกิจข่าวหุ้น

SET เปิดบ่ายร่วง 10% พักการซื้อ Circuit Breaker 30 นาที ในรอบ 11 ปี

ข่าว SET

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 63 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปรับลดลงกว่า 125.05 จุด หรือ -10.00 % ทำให้อยู่ระดับ 1,124.84 จุด ในช่วงแรกของการเปิดซื้อขาย ส่งผลให้ต้องหยุดพัก 30 นาทีตามมาตรการของเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) ของตลาดหลักทรัพย์ คือหยุดการซื้อขายเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 14.38 น. ถึง 15.08 น. เนื่องจากดัชนีมีการปรับตัวลดลง 125.05 จุด คิดเป็น 10.00% จากดัชนีราคาปิดในวันทำการก่อนหน้า และเมื่อเวลา 15.08 น. ดัชนีมีการปรับมาอยู่ที่ 1,122.60 จุด ลดลง 127.29 จุด

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ไทยเคยใช้มาตรการ Circuit Breaker หยุดการซื้อขายเป็นการชั่วคราวกรณี มาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อ 19 ธ.ค. 49 ครั้งที่ 2 เมื่อ 10 ต.ค. 51 และครั้งที่ 3 เมื่อ 27 ต.ค. 51

หมวดหมู่