ยอดลงทะเบียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ทะลุ 2 ล้านราย

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 63 ในเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ การไฟฟ้านครหลวง มีผู้สนใจลงทะเบียนรับสิทธิ์เป็นจำนวนมาก ในการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ตามมาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ากรณีบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ทำให้ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนไปทั้งสองเว็บไซต์เป็นจำนวนกว่า 2 ล้านรายแล้ว

โดยแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง กว่า 1 ล้านราย (สามารถทำการลงทะเบียนรับสิทธิ์คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงได้ที่ คลิก) และผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกกว่า 1 ล้านราย (สามารถทำการลงทะเบียนรับสิทธิ์คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ที่ คลิก )

อย่างไรก็ตาม การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่เกี่ยวกับมิเตอร์ไฟและไม่กระทบสิทธิ์ผู้ใช้ไฟฟ้าแน่นอน ซึ่งจะทยอยคืนเงินให้ทุกรายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสารจากสำนักข่าว OTPC ทาง Line Official Account