ค้นหาคำตอบ ! “พรก.ฉุกเฉิน” VS “เคอร์ฟิว” แตกต่างกันอย่างไร?

หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประกาศใช้พระราชกำหนด (พรก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยยกระดับศูนย์โควิด-19 หรือที่เรียกว่า ศอฉ.โควิด เริ่มวันที่ 26 มีนาคม นถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือ เคอร์ฟิว คืออะไร มีความเหมือนกัน หรือ แตกต่างกันอย่างไรบ้าง มาดูกันเลย

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คือ กฎหมายที่ให้อำนาจพิเศษแก่รัฐบาลในการควบคุมสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ เพื่อความปลอดภัยของประเทศ

เคอร์ฟิว คือ การประกาศห้ามประชาชนออกจากเคหสถานในบริเวณพื้นที่ที่กำหนด ตามระยะเวลาที่ระบุไว้อย่างชัดเจน และ จะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ภายใต้บังคับของกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงอื่นๆ ในเวลาที่บ้านเมืองอยู่ในภาวะไม่ปกติ เช่นอยู่ในภาวะสงครามหรือมีเหตุกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐอย่างรุนแรง

โดยที่สาระสำคัญของ พ.ร.ก. ฉบับนี้ ได้แก่

1.ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง
2.ปิดสถานที่เสี่ยง (ดำเนินการไปแล้วบางส่วน)
3.ปิดช่องทางเข้าประเทศ
4.เสนอข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้สูงวัย คนป่วย และเด็ก
5.ห้ามกักตุนสินค้า -ขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผล
6.ห้ามเสนอข่าวบิดเบือน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการประกาศ “พ.ร.ก. ฉุกเฉิน” หรือ “เคอร์ฟิว” มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงเป็นต้องหยิบออกมาใช้เป็นตัวเลือกสุดท้าย ทั้งนี้ การคงอยู่ของเคอร์ฟิวก็ควรจะสั้นที่สุดเพื่อให้กระทบต่อเสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุด

ติดตามข่าวสารจากสำนักข่าว OTPC ทาง Line Official Account