ศิริบัญชา เพิ่มรอบลงทะเบียนสั่งซื้อ “แอลกอฮอล์” สำหรับผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 63 ศิริบัญชา บริษัทจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์โอสถและยา ได้เผยแพร่ข้อมูลขั้นตอนการลงทะเบียนสิทธิ์การสั่งซื้อแอลกอฮอล์ 70% สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์ในชีวิตประจำวัน โดยมีการจำกัด 3 ขวด/ผู้ป่วย/สิทธิ์ เนื่องจากแอลกอฮอล์ที่จำหน่ายในร้านขายยาและร้านค้าทั่วไปเกิดขาดตลาดจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากขาดแคลนแอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดเช็ดล้างแผล โดยมีรายละเอียดการลงทะเบียนดังนี้

2 ขั้นตอนการลงทะเบียนสิทธิ์การสั่งซื้อ สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์ในชีวิตประจำวัน

ขั้นตอน 1
กรอกรายละเอียดข้อมูลลงทะเบียนในลิงก์
รายละเอียดผู้ป่วย ชื่อ-นามสกุล (ผู้ป่วย) โรค(ผู้ป่วย)
รายละเอียดการจัดส่ง ชื่อ-นามสกุล (ในการจัดส่ง) ที่อยู่ (ในการจัดส่ง) เบอร์โทรศัพท์ (ที่ติดต่อได้)

ขั้นตอน 2
ส่งหลักฐานผู้ป่วยทางอินบ็อกซ์ ในเฟซบุ๊ก “ศิริบัญชา” (ภายในรอบและเวลาที่กำหนด)
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย เช่น บัตรหรือสมุดประจำตัวผู้ป่วย ใบนัดหมอ/รูปยาที่ใช้จริง รูปผู้ป่วย เป็นต้น

*เมื่อทำครบ 2 ขั้นตอน รอการติดต่อกลับจากทีมงานศิริบัญชา หากไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 3 วัน ท่านสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์สั่งซื้อในรอบถัดไป

รอบการลงทะเบียนสิทธิ์การสั่งซื้อ

  • วันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค. 63
  • วันพุธที่ 1 เม.ย. 63
  • วันอาทิตย์ที่ 5 เม.ย. 63
  • วันพุธที่ 8 เม.ย. 63

เปิดลงทะเบียนเวลา 12.00 – 13.00 น. ของทุกรอบ (ลิงก์สำหรับการลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบของเฟซบุ๊ก ในวันและเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียน)

ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์ในชีวิตประจำวันและผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์

ติดตามข่าวสารจากสำนักข่าว OTPC ทาง Line Official Account