เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน เปิดให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด 5 พันบาท

เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน ออกมาตราการดูแลเเละเยียวยา เเรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 รัฐบาลชดเชยรายได้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

เราไม่ทิ้งกัน www.เราไม่ทิ้งกัน.com

คุณสมบัติ

  • แรงงาน
  • ลูกจ้างชั่วคราว

อาชีพอิสระ

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ข้อมูลส่วนบุคคล
  • ข้อมูลนายจ้าง

ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่ 28 มี.ค. 63 นี้

หรือ : ติดต่อที่ธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และธนาคาร ธ.ก.ส.

-ช่องทางรับเงินเยียวยา?

-พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน

-โอนเข้าบัญชีธนาคาร

เราไม่ทิ้งกัน เราไม่ทิ้งกันดอดคอม
ติดตามข่าวสารจากสำนักข่าว OTPC ทาง Line Official Account