ประกันสังคมไม่ทิ้ง ผู้ประกันตนมาตรา 39 – 40 คุ้มครองเจ็บป่วยโควิด-19

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ผู้ประกันตนที่อยู่ในมาตรา 39 และ 40 ซึ่งเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจนั้น หากได้รับความเจ็บป่วยจากไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ที่ทางประกันสังคมจะจ่ายสิทธิประโยชน์ กรณีเจ็บป่วยแล้วขาดรายได้ โดยผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่เลือก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

โรงพยาบาลประกันสังคม 2563

เว้นแต่เป็นกรณีฉุกเฉินให้เข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ด้านประกันสังคมจะออกค่ารักษาให้ เมื่อแพทย์ลงความเห็นหลังตรวจแล้วว่าพบการติดเชื้อโควิด-19 โดยผู้ประกันตนมาตรา 69 จะได้รับเงินค่าทดแทนการขาดรายได้ อันเรื่องมาจากการเจ็บป่วยและต้องหยุดงาน ตามคำสั่งของแพทย์ ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่ได้รับ คิดเป็นวันละ 80 บาท

สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 40 หากเจ็บป่วยจะได้รับสิทธิ์การรักษาจาก สปสช. และเมื่อพบว่าตนเองป่วยต้องหยุดพัก จะได้รับค่าทดแทนการขาดรายได้สูงสุด วันละ 300 บาท ไม่เกิน 90 วัน

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนการขาดรายได้ กรณีเจ็บป่วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ โดยประกันสังคมจะเร่งปรับปรุงสิทธประโยชน์และการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ติดตามข่าวสารจากสำนักข่าว OTPC ทาง Line Official Account