นายกฯ ประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน เริ่ม 26 มี.ค.

จากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยยังคงวิกฤติ ล่าสุดพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีมติให้ประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 โดยจะเริ่มบังคับใช้ ตั้งเเต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงประมาณปลายเดือนเมษายน 2563 รวมระยะเวลา 1 เดือน

พรกฉุกเฉิน พรก.ฉุกเฉิน

สำหรับพรก.ฉุกเฉิน คือ

  • ห้ามบุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ห้ามชุมนุมหรือไปรวมตัวกันเพื่อสร้างความไม่สงบเรียบร้อย
  • ห้ามนำเสอนข่าวบิดเบือนสร้างความหวาดกลัวเเก่ประชาชน
  • ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมใช้ยานพาหนะ
  • ห้ามใช้อาคาร หรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ใดๆ
  • ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัย

หากผู้ใดฝ่าฝืนตามที่กล่าวมาข้างต้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พรกฉุกเฉิน พรกฉุกเฉินคือ
ติดตามข่าวสารจากสำนักข่าว OTPC ทาง Line Official Account