ประกันโควิด SCB คุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท ซื้อง่าย เบี้ยประกันราคาถูก

ในปัจจุบันผู้คนต่างเฝ้าระวังและหวาดกลัวไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ที่ระบาดไปในหลายประเทศและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่ทางด้านบริษัทประกันชีวิตต่าง ๆ ได้จัดทำกรมธรรม์สำหรับไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ผู้ซื้อประกันได้รับสิทธิตามข้อตกลงของกรมธรรม์นั้น ๆ ทั้งเงินคุ้มครองสูงสุดในกรณีรับเงินชดเชยกรณีพักฟื้นหรือเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 เช่นเดียวกันกับ ประกันโควิด SCB (ธนาคารไทยพาณิชย์) ที่ สามารถซื้อได้แล้ววันนี้ที่แอป SCB EASY มีแบบแผนประกัน 4 แบบ ดังนี้

แผน 1 เบี้ยประกัน 150 บาท/ปี ความคุ้มครอง
หมวดที่ 1 การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า* ที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา รับเงินประกัน 100,000 บาท
หมวดที่ 2 การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา รับเงินประกัน 10,000 บาท/ปี

แผน 2 เบี้ยประกัน 250 บาท/ปี ความคุ้มครอง
หมวดที่ 1 การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า* ที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา รับเงินประกัน 100,000 บาท
หมวดที่ 2 การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา รับเงินประกัน 50,000 บาท/ปี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

แผน 3 เบี้ยประกัน 450 บาท/ปี ความคุ้มครอง
หมวดที่ 1 การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า* ที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา รับเงินประกัน 500,000 บาท
หมวดที่ 2 การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา รับเงินประกัน 50,000 บาท/ปี

แผน 4 เบี้ยประกัน 850 บาท/ปี ความคุ้มครอง
หมวดที่ 1 การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า* ที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา รับเงินประกัน 1,000,000 บาท
หมวดที่ 2 การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา รับเงินประกัน 100,000 บาท/ปี

แผนประกันโควิด SCB

นอกจากนั้น ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดแพคเกจให้กับเจ้าของธุรกิจ SME ด้วยประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่มสิทธิพิเศษจากมณีฟรีโซลูชั่น (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินและรับฝากเช็คข้ามเขตตลอดไป) ลดต้นทุนทางธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น

*การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต โดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัส COVID-19

ติดตามข่าวสารจากสำนักข่าว OTPC ทาง Line Official Account