สุดฮอต ! TQM ประกันโควิด-19 เจอ จ่าย จบ รับเงินก้อน

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ส่งผลให้หลายบริษัทประกันภัยเพิ่มกรมธรรม์คุ้มครองการรักษาและกรณีเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 โดยมีหลายบริษัทที่ได้รับความนิยมซื้อกรมธรรม์ เช่นเดียวกันกรมธรรม์ของบริษัท TQM ประกันภัยไวรัสโคโรนา ที่มีรูปแบบ “เจอ จ่าย จบ” เบี้ยเริ่มต้น 299 บาท และ “ครบ จบ คุ้ม” เบี้นเริ่มต้น 450 บาท

โดยรูปแบบ “เจอ จ่าย จบ” มี 5 แพคเกจ ได้แก่

เบี้ย 299 บาท/ปี

 • ข้อตกลงคุ้มครองโรคที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 30,000 บ.
 • เงินชดเชยกรณีนอนรพ. เมื่อติดเชื้อโควิด-19 300 บ./วัน (สูงสุด14วัน)
 • คุ้มครองการเสียชีวิตอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 100,000 บ.

เบี้ย 389 บาท/ปี

 • ข้อตกลงคุ้มครองโรคที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 50,000 บ.
 • เงินชดเชยกรณีนอนรพ. เมื่อติดเชื้อโควิด-19 300 บ./วัน (สูงสุด14วัน)
 • คุ้มครองการเสียชีวิตอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 100,000 บ.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

เบี้ย 455 บาท/ปี

 • ข้อตกลงคุ้มครองโรคที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 50,000 บ.
 • เงินชดเชยกรณีนอนรพ. เมื่อติดเชื้อโควิด-19 500 บ./วัน (สูงสุด14วัน)
 • คุ้มครองการเสียชีวิตอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 100,000 บ.

เบี้ย 555 บาท/ปี

 • ข้อตกลงคุ้มครองโรคที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 70,000 บ.
 • เงินชดเชยกรณีนอนรพ. เมื่อติดเชื้อโควิด-19 700 บ./วัน (สูงสุด14วัน)
 • คุ้มครองการเสียชีวิตอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 100,000 บ.

เบี้ย 599 บาท/ปี

 • ข้อตกลงคุ้มครองโรคที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 100,000 บ.
 • เงินชดเชยกรณีนอนรพ. เมื่อติดเชื้อโควิด-19 300 บ./วัน (สูงสุด14วัน)
 • คุ้มครองการเสียชีวิตอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 100,000 บ.

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 15วัน -99 ปี
 2. ผู้เอาประกันภัยต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อยเป็นเวลา 30 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
 3. รับเฉพาะสัญชาติไทยและอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 4. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
 5. ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับประกันภัย สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ ดังนี้ บุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์, พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล) และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในท่าอากาศยาน แอร์โฮสเตส สจ๊วต นักบิน
 7. ขอสงวนสิทธิ์ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 บริษัทประกันภัย

และรูปแบบ “ครบ จบ คุ้ม” มี 3 แพคเกจ ได้แก่

เบี้ย 450 บาท/ปี

 • เจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 300,000.-
 • ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 30,000.-
 • ค่าชดเชยรายได้กรณีนอนรพ.จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 300 บ./วัน (สูงสุด 30 วัน)

เบี้ย 950 บาท/ปี

 • เจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 700,000.-
 • ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 70,000.-
 • ค่าชดเชยรายได้กรณีนอนรพ.จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 700 บ./วัน (สูงสุด 30 วัน)

เบี้ย 1,250 บาท/ปี

 • เจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 1,000,000.-
 • ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 100,000.-
 • ค่าชดเชยรายได้กรณีนอนรพ.จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 1,000 บ./วัน (สูงสุด 30 วัน)

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 1-99 ปี
 2. รับเฉพาะสัญชาติไทยและอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 3. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
 4. เจ็บป่วยระยะสุดท้าย เป็นการเจ็บป่วยระยะรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 5. สงวนสิทธิ การรับประกัน สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศจีน ไม่เกิน 14 วัน
 6. ความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา
 7. ขอสงวนสิทธิ์ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 บริษัทประกันภัย
ติดตามข่าวสารจากสำนักข่าว OTPC ทาง Line Official Account