Home ข่าวสังคม DITP พร้อมจัดงาน “สไตล์บางกอก”ออนไลน์แบบครบวงจรเพิ่มช่องทางผู้ส่งออก
ข่าวสังคมข่าวประชาสัมพันธ์

DITP พร้อมจัดงาน “สไตล์บางกอก”ออนไลน์แบบครบวงจรเพิ่มช่องทางผู้ส่งออก

DITP พร้อมจัดงาน “สไตล์บางกอก”ออนไลน์แบบครบวงจรเพิ่มช่องทางผู้ส่งออก

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2563 กรมจะจัดโครงการจับคู่เจรจาการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ (STYLE Bangkok Telematching in Lifestyle Online Virtual Exhibition : L.O.V.E)

DITP นายสมเด็จ สุสมบูรณ์

ซึ่งเป็นการจับคู่เจรจาการค้าในงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นออนไลน์เสมือนจริงแบบครบวงจร ระหว่างผู้ซื้อ ผู้นำเข้าทั่วโลก กับผู้ผลิตและส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถเพิ่มช่องทางการส่งออก หลังจากทั่วโลกประสบปัญหาจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

“กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)ได้ปรับแผนในการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้ามีเวทีในการเจรจาการค้าที่สอดคล้องกับเทรนด์การค้าโลก โดยงาน STYLE Bangkok Fair Online Platform มั่นใจว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดงานแสดงสินค้าให้มีความทันสมัย ปลอดภัย

สามารถสร้างโอกาสในการเจรจาการค้า เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายระหว่างผู้ซื้อ ผู้นำเข้าจากทั่วทุกมุมโลกกับผู้ผลิต รวมถึงยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออก และช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การส่งออก และการจัดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ยิ่งใหญ่ ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน”

สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรม เป็นลักษณะไฮบริดระหว่างการแสดงสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เสมือนจริงแบบครบวงจร และการจับคู่เจรจาการค้า โดยผู้ซื้อผู้นำเข้าสามารถเยี่ยมชมบรรยากาศของงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ออนไลน์เสมือนได้เดินทางมายังประเทศไทยและได้มาชมงานจริง หรือที่เรียกว่า Virtual Exhibition ก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาเจรจาการค้า ได้ที่เว็บไซต์ www.stayinstylebangkok.com

ทั้งนี้ในการจัดงานดังกล่าวกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้กำหนดกลยุทธ์การตลาด เน้นการชูภาพลักษณ์สินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทยที่ได้รับการยอมรับในด้านดีไซน์ คุณภาพ และความมีเอกลักษณ์ ที่สามารถตอบโจทย์ผู้ซื้อสินค้าประเภทดีไซน์ในสไตล์ที่ต้องการรูปแบบสไตล์โชลูชั่น

ทั้งในกลุ่มผู้มองหาสินค้ามีดีไซน์, ผู้ต้องการสั่งทำของ,ผู้มองหาสินค้าสำหรับโปรเจกต์ และ กลุ่มผู้ผลิต/ดีไซน์เนอร์ ที่มองหาวัสดุใหม่ๆ นายสมเด็จกล่าว ส่วนการแบ่งกลุ่มผู้ซื้อสินค้าแบ่งเป็น4 กลุ่ม ได้แก่ Host & Home เน้นเจาะกลุ่มผู้ซื้อกลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร สถาบัน สถาปนิก อินทีเรีย อสังหาริมทรัพย์ และโปรเจกต์ต่างๆ, กลุ่ม Gifts for All เน้นเจาะกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นกลุ่มห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก,

กลุ่มประเภท Concept Store Selected Shop Fashion in Love เน้นเจาะกลุ่มผู้ซื้อสินค้าประเภทสิ่งทอ แฟชั่น เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้ากีฬา ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ รวมถึงสินค้าที่ตอบโจทย์ชีวิตปกติรูปแบบใหม่ หรือนิวนอร์มอล และ The Niche เน้นเจาะกลุ่มผู้ซื้อตลาดเฉพาะที่มีขนาดเล็กแต่มีกำลังซื้อสูงและไทยมีศักยภาพ ประกอบด้วยสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง, สินค้าผู้สูงอายุและสินค้าแม่และเด็ก เป็นต้น

“ขั้นตอนการจับคู่เจรจาการค้า ผู้ซื้อจะคัดเลือกผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออก ที่ต้องการเจรจาการค้า โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะมีการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออก เพื่อเจรจาการค้าออนไลน์ในโครงการ L.O.V.E โดยสามารถเข้าร่วมเจรจาการค้าออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา

หรือสามารถใช้สถานที่สำหรับการเจรจาการค้าออนไลน์ได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(DITP)กระทรวงพาณิชย์ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งกรมได้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงล่ามแปลภาษาไว้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

โดยงาน STYLE Bangkok Telematching in Lifestyle Online Virtual Exhibition : L.O.V.E 2020 จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 -14 สิงหาคม 2563 นี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

หมวดหมู่