จีนสั่งผลิตยา “ฟาวิพิราเวียร์” หลังทดลองรักษาโควิด-19 ได้ผล

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 63 ผอ.ศูนย์การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจีน (CNCBD) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดเผยผ่านการแถลงข่าวว่า ยาต้านไข้หวัดใหญ่ “ฟาวิพิราเวียร์” (Favipiravir) ได้รับการอนุมัติให้ใช้โดยไม่มีผลข้างเคียงชัดเจนในการทดลองทางคลินิก สามารถใช้ได้ผลในการรักษาโควิด-19(COVID-19) ซึ่งฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) เป็นยาตัวเดียวกับ Favilavir ที่ทางจีนอนุมัติให้บริษัท Zhejiang Hisun Pharmaceutical ผลิตยา Favilavir เพื่อใช้ในการรักษา COVID-19

โดยมีผู้ป่วยโควิด-19 มากกว่า 80 รายที่เข้าร่วมทดลอง โดยผลการทดลองใช้กับผู้ป่วย 35 รายที่ได้รับยา มีผลการตรวจเป็นลบในระยะเวลาสั้น เมื่อเทียบกับผู้ป่วยอีกกลุ่ม 45 รายที่ไม่ได้รับยาในการรักษา

อย่างไรก็ตาม ยาที่ทางจีนอนุมัติให้บริษัท Zhejiang Hisun Pharmaceutical ผลิตออกมา เป็นยาทางทางบริษัทได้รับสิทธิบัตรยาจากบริษัท Fujifilm Toyama Chemical ในประเทศญี่ปุ่น ที่ได้คิดค้นขึ้นมาตั้งแต่ปี 2014

ติดตามข่าวสารจากสำนักข่าว OTPC ทาง Line Official Account