เช็คด้วยตัวเอง แบบประเมินความเสี่ยง คุณติดไวรัสโควิด-19 หรือไม่?

สมาคมไทยเทคสตาร์ทอัพ (TTSA) ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข ได้เปิดเพจ “เป็ดไทยสู้ภัย”พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน แบบประเมินความเสี่ยง ตรวจสอบด้วยตัวเองว่าคุณติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่?

แบบประเมินความเสี่ยง อาการโรคโควิด19

เพียงเเค่กรอกแบบฟอร์ม การประเมินความเสี่ยง Covid-19

หมายเหตุ:

  1. หากมีอาการเข้าข่าย สามารถกลับมาทำแบบสอบถามนี้ได้ตลอดเวลา
  2. แบบประเมินนี้ทำขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลและทำการคัดกรองเพื่อให้ความช่วยเหลือ หากท่านมีความเสี่ยงมาก แพทย์และพยาบาลอาสา จะทำการติดต่อกลับไปเพื่อให้ความช่วยเหลือ

ทั้งนี้ทางแอปพลิเคชันจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ภายนอกอย่างเด็ดขาด โดยข้อมูลจากระบบ จะไปรวมกับฐานข้อมูลกลางของกรมควบคุมโรค เพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อต่อไป ( ท่านสามารถทำเเบบประเมินตัวเองตามลิงค์ที่แนบมาได้เลย https://superjoh.typeform.com/to/e709zT )

แบบประเมินความเสี่ยง แบบประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเอง
ติดตามข่าวสารจากสำนักข่าว OTPC ทาง Line Official Account